شهرک مریم

شهرک مریم در جنوب غربی شهر اندیشه قرار دارد و بافت شهری نسبتا نوسازی دارد. از نظر امکانات رفاهی منطقه پاسخگوی نیاز ساکنین است. از نظر دسترسی محلی، شهرک مریم دسترسی خوبی به فاز یک اندیشه دارد.

آپارتمان ۶۰متری باامکانات عالی دراندیشه
آپارتمان 70 متری طبقه اول
آپارتمان 150 متری 3 خواب در اندیشه

فراموشی رمز عبور