شهرک مریم

شهرک مریم در جنوب غربی شهر اندیشه قرار دارد و بافت شهری نسبتا نوسازی دارد. از نظر امکانات رفاهی منطقه پاسخگوی نیاز ساکنین است. از نظر دسترسی محلی، شهرک مریم دسترسی خوبی به فاز یک اندیشه دارد.

فراموشی رمز عبور