اندیشه فاز6

فاز 6 اندیشه از نظر موقعیت جغرافیایی شمالی‌ترین بخش شهر اندیشه است اما هنوز برای سکونت مناسب نیست و در دست احداث است؛ به علت پایینتر بودن قیمت زمین در این منطقه و همچنین سرعت بالای رشد جمعیت شهر اندیشه، فاز 6 اندیشه مکان بسیار مناسبی جهت سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد بود.

فراموشی رمز عبور