اندیشه فاز2

فاز 2 شهرک اندیشه از نظر جغرافیایی در غرب شهر اندیشه قرار گرفته است و مکان مناسبی جهت سکونت و سرمایه‌گذاری است. فاز دو اندیشه دسترسی مناسبی به دیگر فازهای اندیشه دارد.

خرید اپارتمان ۱۰۰متری فاز۲شهرک راه اهن
خرید آپارتمان فاز۲اندیشه
فروش آپارتمان ۱۴۵ متری فاز ۲ اندیشه
خرید آپارتمان ۱۵۰متری فاز۲اندیشه
خرید آپارتمان ۱۴۰متری اندیشه فاز۲
فروش آپارتمان در اندیشه

فراموشی رمز عبور