اندیشه فاز2

فاز 2 شهرک اندیشه از نظر جغرافیایی در غرب شهر اندیشه قرار گرفته است و مکان مناسبی جهت سکونت و سرمایه‌گذاری است. فاز دو اندیشه دسترسی مناسبی به دیگر فازهای اندیشه دارد.

فراموشی رمز عبور