اندیشه فاز2

فاز 2 شهرک اندیشه از نظر جغرافیایی در غرب شهر اندیشه قرار گرفته است و مکان مناسبی جهت سکونت و سرمایه‌گذاری است. فاز دو اندیشه دسترسی مناسبی به دیگر فازهای اندیشه دارد.

خرید اپارتمان ۱۵۰متری فاز۲اندیشه شهرک راه آهن
خرید اپارتمان ۱۵۰متری تک واحدی فاز۲اندیشه
خرید اپارتمان ۱۰۰متری فاز۲شهرک راه اهن

فراموشی رمز عبور