اندیشه فاز4

فاز 4 شهرک اندیشه که از نظر جغرافیایی در جهت شمال فاز سه قرار دارد و به جهت اتصالش به این محله، علاوه بر در اختیار داشتن امکانات رفاهی موجود در فاز 4 اندیشه، دسترسی مناسبی به امکانات فاز سه وجود دارد.

همچنین به دلیل موقعیت مناسب فاز چهار و قرار داشتن بازار ایرانی و اسلامی و مجتمع‌های تجاری و اداری، این فاز علاوه بر اینکه منطقه خوبی برای سکونت است، جهت سرمایه‌گذاری نیز منطقه بسیار مناسبی می‌تواند باشد.

فراموشی رمز عبور