اندیشه فاز5

فاز پنج اندیشه از نظر جغرافیایی در شمال شهر اندیشه قرار گرفته است و مکان مناسبی برای سکونت و سرمایه‌گذاری می‌تواند باشد. فاز 5 اندیشه دسترسی مناسبی به دیگر فازهای اندیشه دارد و علاوه بر امکانات موجود در همین فاز امکان دسترسی و بهره بردن از امکانات سایر فازهای شهر اندیشه برای ساکنان این منطقه وجود دارد.

فراموشی رمز عبور